Feestdagen

Feestdagen ,

Zijn ruwweg onder te verdelen in drie categorieën  : nationalen feestdagen , algemeen erkende feestdagen en overige feestdagen .

Nationale feestdag is v.b. koningsdag

Algemeen erkende feestdag v.b. Nieuwjaarsdag ,Pasen ,Hemelvaartsdag enz.

Overige feestdagen v.b. dag van de arbeid 1 mei , Halloween ,Allerheiligen Allerzielen .

KLIK OP DE FOTO’S VOOR MEER VOORBEELDEN ………